Onkológia 2/2010

Zaujímavosti z literatúry

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Dlhodobé výsledky štúdie International Adjuvant Lung Cancer Trial, hodnotiacej adjuvantnú chemoterapiu na báze cisplatiny pri resekovanom karcinóme pľúc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť