Onkológia 3/2006

Zásady paliatívnej liečby v onkológii

MUDr. Kristina Križanová

Paliatívna medicína má korene v hospicovom hnutí, ktoré vzniklo v 70. rokoch 20. storočia v európe a neskôr aj v Amerike. Od začiatku mala súvis s chorými v terminálnej fáze onkologického ochorenia, ktorí trpeli mnohými závažnými symptómami. V súčasnosti sa venuje aj pacientom v terminálnej fáze niektorých neurologických ochorení, AIDS, menej pri kardiálnom, pľúcnom alebo renálnom zlyhávaní. Stala sa súčasťou modernej medicíny a správnej klinickej praxe.

Kľúčové slová: paliatívna medicína, prognózovanie, utrpenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PALIATIVE CARE GUIDELINES IN ONCOLOGY

Palliative care has its roots in hospice movement arising in the 1970s in europe and later also in America. from its beginning it has had connection with patients in terminal phase of cancer disease who suffered from many serious symptoms. Nowadays palliative care is also being provided to patients in terminal phase of certain neurological disorders, AIDS, exceptionally for patients with heart, lung or kidney failure. It has become part of modern medicine and of good clinical practice.

Keywords: palliative care, prognostication, suffering.