Onkológia 2/2008

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU SPOLOČNOSTI RADIAČNEJ ONKOLÓGIE, RÁDIOBIOLÓGIE A RÁDIOFYZIKY RÁDIOBIOLÓGIE A RÁDIOFYZIKY

h. doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť