Onkológia 1/2010

XIII. Košické chemoterapeutické dni

MUDr. Valér Kováč, PhD.

V dňoch 26. – 28. novembra 2009 sa konali XIII. Košické chemoterapeutické dni. Hlavným organizátorom bola Slovenská chemoterapeutická spoločnosť, Slovenská onkologická spoločnosť, Východoslovenský onkologický ústav, a. S., Košice, LF UPJŠ Košice a Liga proti rakovine – pobočka Košice. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Pavla Pašku, predsedu NR SR, Richarda Rašiho, ministra zdravotníctva SR a Zdenka Trebuľu, predsedu VÚC KSK. Súčasťou XIII. KCHD bola aj V. konferencia sestier pracujúcich v onkológii a V. pacientsky seminár. Tak ako po minulé roky aj tohtoročná tradične jesenná akcia bola sprevádzaná veľkým záujmom zo strany širokej lekárskej verejnosti, a to nielen z radov onkológov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť