Onkológia 4/2013

X. banskobystrické onkologické dni

MUDr. Vladimír Malec, PhD.

V dňoch 21. a 22. júna 2013 sa v hoteli Šachtička konali X. banskobystrické onkologické dni, kde sa prezentovali príspevky na tému „Gynekologické malignity“. Podujatie zorganizovala Onkologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pod záštitou Slovenskej onkologickej spoločnosti a zúčastnilo sa na ňom 63 odborníkov z celého Slovenska. Garancie nad celým sympóziom sa ujal MUDr. Vladimír Malec, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť