Onkológia 4/2008

VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO DETEKCI METASTÁZ V SENTINELOVÝCH UZLINÁCH KARCINOMU PRSU

MUDr. Karel Šťastný, MUDr. Vladimír Červinka, MUDr. Lukáš Nechvátal, prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD.

Cílem práce bylo stanovit význam imunohistochemického (IHC) vyšetření při detekci metastáz v sentinelových uzlinách u pacientek s karcinomem prsu. Celkově bylo za 26 měsíců na chirurgické klinice v Pardubicích provedeno 143 biopsií sentinelových uzlin. Detekce metastáz v sentinelových uzlinách byla prováděna pomocí semisériového histologického vyšetření hematoxylin-eosinem (H&E) ve všech 143 případech. Pokud toto vyšetření bylo negativní (ve 111 případech), bylo následně provedeno IHC vyšetření pomocí protilátky proti širokému spektru cytokeratinů (AE1/AE3). Z výsledků vyplývá, že IHC nezvyšuje záchyt makrometastáz, zvyšuje však záchyt mikrometastáz o 1,8 % a submikrometastáz o 9,9 %.

Kľúčové slová: sentinelová uzlina, karcinom prsu, hematoxylin, eosin, histologie, imunohistochemické vyšetření, submikrometastáz

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMPORTANCE OF IMMUNOHISTOCHEMICAL EXAMINATION IN DETECTING METASTASES IN SENTINEL LYMPH NODES IN BREAST CANCER WOMEN

The aim of the study was to assess importance of immunohistochemical (IHC) examination of sentinel lymph nodes in women with breast cancer. Totally, there were 143 patients operated at the Department of Surgery in Pardubice during 26 months. Sentinel nodes were examined by multilevel sectioning in 2 mm intervals. Each tissue block was examined by semi-serial sectioning by hematoxylin-eosin (H&E) in all 143 cases; in case of negative result (111 cases), IHC examination with the anti-cytokeratin antibody (AE1/AE3) was performed. IHC examination does not improve detection of macrometastases, however, it can increase detection of micrometastases (by 1,8 %), as well as submicrometastases (by 9,9 %).

Keywords: sentinel lymph node, breast cancor, hematoxylin, eosin, immunohistochemical examination, submicrometastases