Onkológia 4/2008

VÝZNAM ENTERÁLNEJ VÝŽIVY U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

MUDr. Juraj Detvay, PhD., MUDr. Mária Čechová

Kardiovaskulárne a a onkologické ochorenia sú v našich geografických podmienkach hlavnou príčinou vysokej úmrtnosti a chorobnosti, ktoré znižujú dĺžku života našej populácie. Vhodná výživa hrá dôležitú úlohu v prevencii onkologických ochorení. Na dôležitosť výživy pri liečbe sa zabúda. Chirurgia, chemoterapia a rádioterapia sú základnými liečebnými metódami onkologických pacientov. Autori podávajú prehľad o aktuálnej enterálnej výžive v onkologickej terapii.

Kľúčové slová: enterálna výživa, onkologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ENTERAL NUTRITION IN PATIENTS WITH CANCER

Cardiovascular and oncological diseases are in our geographical conditions the main causes of high mortality and morbidity, which reduce the average life span of our population. Appropriate nutrition play importatnt role of prevention oncological diseases. But in the treatment the place of nutrition is forgett. Surgery, chemotherapy and radiotherapy are the basic treatment methods in oncological patients. The authors provides review about current enteral nutrition in the cancer therapy.

Keywords: enteral nutrition, cancer therapy