Onkológia 2/2006

Význam endoskopickej ultrasonografie v diagnostike karcinómu pankreasu a žlčových ciest

MUDr. Juraj Májek

Incidencia karcinómu pankreasu, ale aj karcinómu žlčových ciest neustále stúpa. pritom ide o ochorenia, ktoré spôsobujú veľké diagnostické problémy. V práci, ktorá má charakter prehľadového článku, sa pojednáva o súčasnom postavení endoskopickej ultrasonografie pri diagnostike týchto ochorení. pozornosť sa venuje aj tenkoihlovej biopsii týchto orgánov, ktorá významným spôsobom ovplyvnila ďalšie smerovanie tejto vyšetrovacej metódy.

Kľúčové slová: endoskopický ultrazvuk, tenkoihlová aspiračná biopsia cielená pod endoskopickým ultrazvukom, karcinóm pankreasu, karcinóm žlčových ciest.

stiahnuť celý článok v pdf

IMPORTANCE OF THE ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF PANCREATIC AND BILIARY CARCINOMA

Incidence of carcinoma of the pancreas and biliary tract is increasing. These diseases pose also a great diagnostic challenge. This review article summarizes role of endoscopic ultrasound in the diagnosis of these diseases. Attention is paid on the needle biopsy of these organs, a procedure which sets the pace and direction of this method.

Keywords: endoscopic ultrasonography, endoscopic ultrasonography-guided fine-needle aspiration, pancreatic cancer, extrahepatic biliary cancer.