Onkológia 3/2008

VÝZNAM AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE U MNOHOČETNÉHO MYELOMU

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., MUDr. Luděk Pour, MUDr. Vladimír Maisnar, PhD.

Od 90. let 20. století bylo prokázáno několika randomizovanými klinickými studiemi, že vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologní transplantace hematopoetických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem (MM) významně zvyšuje počet kompletních remisí a prodlužuje průměrné přežití ve srovnání se standardní chemoterapií. Nemocní s MM léčení konvenční chemoterapií mají medián přežití kolem 4 let, pacienti léčení autologní transplantací mají medián přežití 5–6 let. Nejedná se o kurativní léčebný postup, neboť u většiny nemocných dochází k relapsu onemocnění. Tato léčebná možnost však nabízí více než 20 % pacientů s MM přežití delší než 10 let. Dnes patří použití autologní transplantace mezi základní léčebné postupy u všech vhodných nemocných.

Kľúčové slová: mnohočetný myelom, autologní transplantace, dlouhodobé výsledky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMPORTANCE OF AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION FOR MULTIPLE MYELOMA

Several randomized clinical trials in multiple myeloma (MM) completed in the last two decades have clearly shown that high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell support significantly increases the number of complete remissions and median overall survival in comparison to conventional chemotherapy. The median survival of MM patients treated with conventional chemotherapy is approximately 4 years in contrast to 5 to 6 years with autologous transplantation. Although high-dose chemotherapy with autologous transplantation is not curative, and most patients will eventually relapse, more than 20 % of patients undergoing this strategy experience survival longer than 10 years. Thus, autologous transplantation is the preferred treatment option for all eligible patients with MM.

Keywords: multiple myeloma, autologous transplantation, long-term results