Onkológia 4/2007

Význam a možnosti magnetickej rezonancie (MR-mamografie) v diagnostike prsníkových lézií

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

zavedením dynamického kontrastného zobrazovania, pokrokom v technológii povrchovej cievky a vývojom nových zobrazovacích protokolov, magnetická rezonancia prsníka s použitím kontrastnej látky (MR-mamografia) sa javí ako sľubná modalita pre detekciu, diagnostiku a zisťovanie štádia karcinómu prsníka. senzitivita MR-mamografie pre vizualizáciu invazívneho karcinómu prsníka dosahuje takmer 100 %. Súčasná dostupná literatúra poukazuje na prínos MR-mamografie v diagnostike mamograficky, sonograficky ako aj klinicky okultného karcinómu prsníka. Nález karcinómu prsníka v MR obraze často vedie k zmene v terapeutickom manažmente pacientky. každý, kto poukazuje pacientky na MR vyšetrenie prsníkov musí pochopiť indikácie MR- mamografie, spôsoby získania a interpretácie obrazov, ako aj výsledky MR-mamografie v špecifických prípadoch.

Kľúčové slová: MR-mamografia, karcinóm prsníka, indikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Value and feasibility of magnetic resonance imaging (MR-mamography) in the diagnostic of breast lessions

With the introduction of dynamic contrast imaging, advances in surface coil technology, and development of new imaging protocols, contrast agent–enhanced magnetic resonance imaging of the breast (MR-Mamography) has emerged as a promising modality for detection, diagnosis, and staging of breast cancer. The reported sensitivity of MR imaging for the visualization of invasive cancer has approached 100%. There are many examples in the literature of MR imaging–demonstrated mammographically, sonographically, and clinically occult breast cancer. Often, breast cancer detected on MR images has resulted in a change in therapeutic management of the patient. everybody, who refers patients for breast imaging studies needs to understand the indications for breast MRI, how to obtain and interpret the images, and outcomes of breast MRI in specific cases, as well.

Keywords: MR-Mamography, breast cancer, indications.