Onkológia 2/2006

Význam a možnosti ERCP v diagnostike a liečbe chorôb žlčových ciest a pankreasu

doc. MUDr. Peter Makovník, CSc., MUDr. Marta Horáková, CSc.

Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ercp) je kombinovaná endoskopicko-rádiodiagnostická metóda na zobrazenie žlčového a pankreatického vývodného systému. Od zavedenia ercp došlo k významnému rozvoju zobrazovacích metód ako sú cT, Mr, eUS (endoskopická ultrasonografia), ktoré postupne preberajú diagnostickú časť možností ercp. dnes sa ťažisko ercp presunulo do terapeutických výkonov.

Kľúčové slová: ERCP, endoskopická cholangiopankreatikografia, terapeutická ERCP, endoskopická papilotómia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMPORTANCE AND POTENTIAL OF ERCP IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE BILIARY TRACT AND PANCREAS DISORDERS

Endoscopic retrograde cholagiopancreatography (ERCP) is combined endoscopic and radiographic method for imaging of biliary and pancreatic system. Significant progress in technology of imaging methods like cT, MrI, eUS has been achieved since ercp was first introduced into clinical practice. At present time, these imaging methods are taking over diagnostic part of ercp, ercp procedure is currently performed most frequently for therapeutic interventions.

Keywords: ERCP, endoscopic retrograde cholagiopancreatography, therapeutic ERCP, endoscopic sphincterotomy.