Onkológia 2/2012

Vákuová mamotómia – nový trend v histologizácii nehmatných prsníkových lézií

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Katarína Rauová, PhD

Článok hovorí o princípe vákuovej mamotómie, ktorá v súčasnosti predstavuje trend v histologizácii nehmatných prsníkových lézií. Súčasne informuje o jej indikáciách a spôsoboch navigácie pod kontrolou zobrazovacích metód. Vo dvoch kazuistikách sa prezentuje prínos metódy k včasnej diagnostike minimálnych karcinómov prsníka.

Kľúčové slová: vákuová mamotómia, histologizácia, nehmatná prsníková lézia, intervenčné zákroky, indikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vacuum-assisted biopsy – new trend in the histologization of non-palpable breast lesions

The article discusses the principle of vacuum-assisted biopsy, which now represents a trend in the histologization of non-palpable breast lesions. At the same time it informs about indications and methods of navigation under imaging-related guidance. The authors of the paper present two case reports, which demostrate the benefit of the method in the early diagnosis of minimal breast cancer.

Keywords: vacuum-assisted biopsy, histologization, non-palpable breast lesion, interventional procedures, indications.