Onkológia 6/2008

V. BARDEJOVSKÉ ONKOLOGICKÉ DNI

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

V dňoch 18. – 20. júna 2008 sa uskutočnili v poradí 5. Bardejovské onkologické dni v Bardejovských kúpeľoch a. s. Boli venované nádorom uropoetického traktu. Toto významné odborné podujatie zorganizoval Spolok lekárov v Bardejove v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS, Východoslovenským onkologickým ústavom a. s. a Bardejovskými kúpeľami a. s.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť