Onkológia 4/2008

ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ 3. časť

MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Mária Rečková

Tretia časť série príspevkov je orientovaná na základné štatistické ukazovatele používané pri referovaní výsledkov klinických štúdií. Jej cieľom nie je podať úplné štatistické vysvetlenie týchto pojmov, len poukázať na ich základné použitie pri interpretácií klinických štúdií.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE INTRODUCTION TO INTERPRETATION OF CLINICAL TRIALS – PART 3

Third part of series of articles is focused at the fundamental statistical parameters used in reporting results from clinical studies. The aim of this part is to point out basic application of these parameters during interpretation of clinical trials, rather then completely statistically explain them.