Onkológia 4/2006

Ultrazvukom vedená exstirpácia nehmatných lézií prsníka verzus exstirpácia identifikačným vodičom

MUDr. Alexandra Grešová, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MUDr. Igor Lazar, MUDr. Marta Mýtniková, MUDr. Ladislav Saksun

V článku porovnávame peroperačnú ultrazvukovú navigáciu nehmatných lézií prsníka s navigáciou identifikačným vodičom. porovnávali sme dve skupiny pacientok, 110 ultrazvukom vedených a 103 pacientok navigovaných pomocou identifikačného vodiča. v obidvoch skupinách všetky lézie boli nájdené a exstirpované. pri malignitách sa u všetkých pacientok dosiahli negatívne resekčné okraje. Ultrazvuková navigácia nám umožnila viesť najvhodnejšiu incíziu, výrazne skrátila operačný čas a umožnila exstirpovať menšie množstvo zdravého tkaniva.

Kľúčové slová: nehmatná lézia, peroperačný ultrazvuk, identifikačný vodič.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ULTRASOUND VERSUS IDENTIFICATION WIRE GUIDED EXCISION OF NON-PALPABLE BREAST LESIONS

This report describes comparison of ultrasound-guided breast excisions versus hookwire-guided. There were rewied 110 ultrasoundguided and 103 patients with hookwire-guided breast excisions. All lesions were found and excised and in all cases of malignancies, adequate margins were achieved. Ultrasound localisation of the lesions at the time of surgery allowed optimal placement of the incision, shortened the time in the operating room and it was achieved with smaller size of specimens.

Keywords: non-palpable lesion, intraoperative ultrasound, guide wire.