Onkológia 3/2013

Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc., doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc., MUDr. Eva Bojtárová, MUDr. Ľubica Roziaková, MUDr. Zdenka Štefániková

Vysokodávkovaná chemoterapia s podporou krvotvorných kmeňových buniek samotného chorého sa považuje za štandard u mladších chorých vo veku do 65 rokov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom. No 10-ročné prežívanie bez choroby sa pozoruje iba u niekoľkých chorých. Hlavnou príčinou relapsu je neschopnosť chemoterapie eradikovať všetky myelómové bunky. Nižší výskyt relapsu a dlhšie trvanie remisie sa pozoruje po alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek hlavne vďaka reakcii štepu proti myelómovým bunkám. Použitie alotransplantácie s myeloablatívnym prípravným režimom limituje vysoké riziko peritransplantačnej mortality (30 až 60 %) aj u mladých chorých v dobrej kondícii. Kombinácia cytoredukčnej autotransplantácie s alogénnou transplantáciou znížila mortalitu v súvislosti s transplantáciou približne na 15 %. Avšak vyšší výskyt relapsov spôsobuje, že celkové prežívanie nie je dlhšie s nemyeloablatívnym prípravným režimom pred HLA-identickou súrodeneckou transplantáciou.

Kľúčové slová: autológna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, tandemová autotransplantácia, prípravný režim s redukovanou intenzitou, reakcia štepu proti myelómu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hematopoietic stem cell transplantation for multiple myeloma

High-dose chemotherapy with rescue of the bone marrow by an autologous hematopoietic-cell transplant is regarded as the standard of care for newly diagnosed myeloma patients under 65 years of age. However, few patients who undergo the procedure are free of the disease for more than 10 years. Recurrences are due primarily to the failure of the chemotherapy to eradicate all myeloma cells. Lower relapse rates and longer remissions have been reported after allogeneic stem-cell transplants, presumably because of the graft versus-myeloma effects. The high risk of transplant-related mortality (30 to 60%) among young, medically fit patients has limited the use of allotransplants with myeloablative conditioning. Combining a cytoreductive autograft with a nonmyeloablative allograft has lowered transplant-related mortality to approximaterly 15%. But overall survival is not longer with nonmyeloablative conditioning for HLA-identical sibling transplant due to higher relapse incidence.

Keywords: autologous hematopoietic stem cell transplantation, tandem autotransplant, reduced intensity conditioning, graft versus myeloma effect.