Onkológia 1/2021

Torakoskopické sublobárne anatomické resekcie pľúc pre malígne nodulárne lézie

Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD., MUDr. Martin Lučenič, PhD., MUDr. Peter Juhos, PhD., MUDr, Daniel Šiška, MUDr. Patrik Lauček, MUDr. Katarína Tarabová

Pľúcna lobektómia s lymfadenektómia je štandardná operačná modalita v liečbe nemalobunkového karcinómu. V súčasnosti sa vyskytuje čoraz viac pacientov s nálezmi drobných nodulárnych lézií, prípadne GGO a v súvislosti s tým sa objavujú práce, ktoré naznačujú, že anatomická segmentektómia (nie klinovitá resekcia) môže byť akceptovateľnou alternatívou lobektómie v chirurgickom manažmente pľúcnej rakoviny v určitých prípadoch. Na klinike hrudníkovej chirurgie sme techniku anatomickej segmentektómie zaviedli už dávnejšie. Indikáciami ostávajú sekundárne malígne nodulárne lézie, benígne tumory a nálezy u pacientov s pľúcnou funkčnou limitáciou. Zatiaľ nie je segmentektómia akceptovaná ako štandardná procedúra pre karcinóm pľúc, a preto by sme radi týmto príspevkom začali diskusiu na tomto poli.

Kľúčové slová: lobektómmia, anatomická segmentektómia, sekundárne malígne lézie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Toracoscopic sublobary anatomic resections for secundary malignancies

Lobectomy is the standard treatment for operable NSCLC. As a result of increasing discovery of small-sized lung cancer or GGO in clinical practice, tumor size has come to be considered an important variable affecting planning of treatment. Recent studies have suggested that segmentectomy may be an acceptable alternative treatment to lobectomy for surgical management of smaller lung carcinomas. Thoracic Surgery Dpt has introduced the tehnique of anatomical segmentectomy couple years ago in patients with secundary malignancies, benign tumours and in patients with impaired lung function. I tis still not accepted as a standard procedure in lung cancer and we would like to start debate this topic.

Keywords: lobectomy, anatomical segmentectomy, secundary malignancies