Onkológia 4/2007

Torakoskopia v diagnostike a terapii bronchogénneho karcinómu

doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian

V posledných rokoch zaznamenávame rapídny rozvoj endoskopických metód v hrudníkovej chirurgii. klasická torakoskopia bola pôvodne indikovaná hlavne pri diagnostických výkonoch, avšak rozvoj videotechniky a inštrumentária umožnil jej rozšírenie na diagnostickú aj liečebnú metódu pri väčšine benígnych aj malígnych intratorakálnych ochorení. hoci sa endoskopická diagnostika malígnych pleurálnych výpotkov, intratorakálnych lymfatických uzlín a neverifikovaných pľúcnych ložísk stala metódou voľby, implementácia tejto techniky v terapii pacientov s bronchogénnym karcinómom ostáva kontroverzná, pretože pretrvávajú obavy o jej bezpečnosť, efektivitu, dostatočnú onkologickú radikalitu a akceptabilné dlhodobé prežívanie takto liečených pacientov. Na základe vlastných skúseností s videotorakoskopickými operáciami pri bronchogénnom karcinóme sú autori presvedčení, že nová technika si už získala pevné miesto v diagnostike bronchogénneho karcinómu. Pretože pretrváva nedostatok dlhodobých štúdií, zdieľajú autori obavy iných, týkajúce sa vhodnosti videotorakoskopie pri resekčných výkonoch u onkologických pacientov.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, torakoskopia, videotorakoskopia, VATs resekcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Role of thoracoscopyin the diagnosis and treatment of lung cancer

endoscopic procedures within a toracic cavity have rapidly expanded in recent years. While initially thoracoscopic surgery was indicated mostly for the diagnosis of pleural effusions, the development of video optics and instrumentations allowed for the expansion of its indications to the diagnosis and treatment of benign and malignant pleuropulmonary and mediastinal disease. however, menwhile the endoscopic evaluation of malignant pleural effusions, intrathoracic lymph nodes and indeterminate pulmonary nodules by mens of videothoracoscopy is commonly accepted, the implentation of video-assisted thoracic surgery (VATs) in major pulmonary resections has been limited, partly due to concerns about its safety and effectivity on local control of tumor, its recurrence and long-term survival. Based on their own experience, the authors believe that all benefits and advantages of this new videoendoscopic technique gained an important place in the diagnosis of lung cancer, but there are still concerns about its adequacy for lung cancer resections because there are only short-term follow-ups. Majority of thoracic surgeons consider thoracotomy as the gold standard and the application of VATs resection in lung cancer has remained infrequent.

Keywords: lung cancer, thoracoscopy, videothoracoscopy, VATs resection.