Onkológia 1/2008

TERAPIE INVAZIVNÍCH MYKOTICKÝCH INFEKCÍ U IMUNOSUPRIMOVANÝCH PACIENTŮ

doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

Invazivní mykotické infekce (IFI) jsou závažnou komplikací u pacientů s významnou primární či sekundární poruchou imunity. Vysokodávkovaná chemoterapie a/nebo imunosuprese, alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby s narůstajícím podílem nepříbuzenských dárců, to vše je příčinou nárůstu počtu pacientů s touto život ohrožující komplikací. Přestože obecně převažuje v populaci infekce kvasinkami, narůstá u těžce imunosuprimovaných pacientů především incidence infekcí způsobených vláknitými houbami. Jedním z důležitých faktorů, který nadále negativně ovlivňuje úspěšnost léčby, je obtížná diagnostika. Základem je proto na IFI u rizikových pacientů včas pomýšlet. Při podezření na IFI, na základě klinických projevů a/nebo na základě zobrazovacích metod a laboratorních výsledků, je nutno co nejdříve zahájit účinnou léčbu. Taková léčba je zpravidla dlouhodobá, často provázená nežádoucími vedlejšími účinky a finančně velmi nákladná. V případě, že není indikována po zhodnocení všech dostupných informací a diagnostických možností, může být neúčinná, protože nebylo zvoleno vhodné antimykotikum z hlediska farmakologické dostupnosti a/nebo senzitivity. Příčinou neúspěchu může být i těžká protrahovaná porucha buněčné imunity

Kľúčové slová: invazivní mykotické infekce, rizikové faktory, léčba, antimykotika, kvasinky, vláknité houby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THERAPY OF INVASIVE FUNGAL INFECTION IN IMMUNOSUPPRESSED PATIENTS

Invasive fungal infection (IFI) remains to be a serious complication in patients with significant primary or secondary immunodeficiency. High-dose chemotherapy and/or therapy with potent immunosuppressants, allogeneic stem cell transplantation with increasing proportion of alternative donors are responsible for increasing number of patients suffering such life-threatening complication. Despite infections caused by yeasts in general population predominate, in heavily immunosuppressed patients we observe increase of invasive mold infections. One of important factors negatively influencing the efficiency of therapy is difficult diagnostics. Therefore clinicians should think early about the possibility of IFI in patients in higher risk. In case of suspicion based on clinical signs and/or imaging or laboratory methods it is crucial to immediately start efficient therapy. Such therapy is often long-lasting, costly and usually accompanied by different adverse side effects. The therapy could be insufficient if not indicated based on evaluation of all available information and diagnostic tools, because than the selection of antifungal drug may not be optimal in terms of bio-availability and/or sensitivity. Treatment failure might be caused by severe and persistent defect of cellular immunity.

Keywords: invasive fungal infection, risk factors, therapy, antifungal agents, yeasts, molds