Onkológia 6/2007

TECHNOLOGICKÝ POKROK V RÁDIOTERAPII (1. časť)

MUDr. Pavol Dubinský

Moderná rádioterapia prechádza cez veľmi zaujímavú fázu, v ktorej sa vyvíjajú a dostávajú do klinickej praxe nové technológie. Prehľadne sú spomenuté tie, ktoré predstavujú hlavný prúd technologického rozvoja. Stručne je zhrnutý historický vývoj rádioterapie a šesť príkladov technologického pokroku: trojdimenzionálna konformná rádioterapia, rádioterapia s modulovanou intenzitou, gating a obrazom vedená rádioterapia, využitie funkčného zobrazenia v rádioterapii, brachyterapia a liečba časticami s nábojom.

Kľúčové slová: moderné technológie, rádioterapia, konformná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN RADIATION THERAPY

Modern radiation therapy is going through a very interesting phase as new technologies are being developed and becoming available for clinical use. Brief overlook of some mainstream technology developments is presented. Six example technologies with some historical background are presented: three dimensional conformal radiotherapy, intensity modulated radiotherapy, gating and image guided radiotherapy, brachytherapy and charged particle therapy.

Keywords: modern technologies, radiotherapy, conformal therapy