Onkológia 1/2018

Systémová liečba metastatického karcinómu obličky po zlyhaní prvej línie liečby

MUDr. Dagmar Sudeková

Identifikácia kľúčových génových aberácií a molekulových signálnych dráh pri metastatickom karcinóme obličky (mRCC) v poslednomdesaťročí viedla k vývoju nových špecifických cielených molekúl a významne ovplyvnila manažment jeho liečby. Napriek prirodzenejrezistencii mRCC proti aktuálnym liečebným možnostiam, optimálna sekvencia dostupnej terapie dokáže významne predĺžiťprežívaniebez progresie ochorenia (PFS) a celkové prežívanie (OS) pacientov s mRCC, hoci súčasná dostupná liečba mRCC stále nie je kuratívna.Príchod novej generácie tyrozínkinázových inhibítorov (TKI), imunoterapie prostredníctvom inhibítorov imunitných kontrolných bodova ich prípadnej kombinácie v skorých líniách liečby by mohol PFS a OS pacientov s mRCC predĺžiť ešte výraznejšie.

Kľúčové slová: karcinóm obličky, inhibítory tyrozínkinázy, mTOR inhibítor, cielená terapia

stiahnuť celý článok v pdf

Systemic treatment of metastatic renal cell carcinoma after failure of the first line of treatment

renal cell carcinoma, tyrosine kinase inhibitor, mTOR inhibitor, target therapy