Onkológia 1/2008

SYSTÉMOVÁ LIEČBA KARCINÓMU PEČENE

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je piaty najčastejší nádor a tretia najčastejšia príčina úmrtia pre zhubný nádor. U prevažnej väčšiny pacientov (> 80 %) sa diagnostikuje v pokročilom štádiu choroby. Avšak aj u pacientov po resekcii je rekurencia choroby za obdobie 2 rokov asi 50 %. Pri voľbe najvhodnejšieho postupu je dôležitým kritériom Child-Pughova klasifikácia. Účelom nášho článku bude zvážiť najvhodnejšie prístupy v liečbe chemoterapiou, imunochemoterapiou, hormonálnou liečbou, pripomenúť nové možnosti cielenej liečby, ktoré sú dnes k dispozícii a zhrnúť niektoré princípy podpornej terapie.

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, chemoterapia, imunoterapia, hormonálna liečba, cielená liečba, sorafenib, podporná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SYSTEMIC TREATMENT FOR ADVANCED HEPATOCELLULAR CANCER

Hepatocelullar carcinoma (HCC) is the fifth most common cancer and the third most common cause of cancer-related death. A majority of HCC patients (> 80 %) presents with advanced or unresectable disease. Even for those with resected disease, the recurrence rate can be as high as 50 % at 2 years. The patients hepatic reserve, as indicated by Child-Pugh classification, often dictates therapeutic option. The purpose of this article is to discuss the most appropriate aproaches using chemotherapy, imunochemotherapy, hormonal treatment and explaining of some new options of targeted therapy, which has been recently approved and briefly describe principles of supportive care.

Keywords: hepatocelullar cancer, chemotherapy, imunotherapy, hormonal treatment, targetet therapy, sorafenib, supportive care