Onkológia 2/2006

Svetlobunkový karcinóm ovária – kazuistika

doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc., MUDr. Ivana Krajčovičová

Autori prezentujú kazuistiku karcinómu ovária. Išlo o 53-ročnú pacientku so svetlobunkovým karcinómom ovárií v III. klinickom štádiu. Od marca 1997 je pacientka v kompletnej remisii, hoci v čase stanovenia diagnózy mala prítomné viaceré nepriaznivé prognostické faktory.

Kľúčové slová: svetlobunkový karcinóm ovária, chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CLEAR CELL OVARIAN CANCOR – A CASE STORY

The authors present case report of ovarian carcinoma. The patient aged 53 had stage III clear cell ovarian cancer. Since march 1997 this patient is in complete remission, although she had unfavourable high risk factors at the time of diagnosis.

Keywords: clear cell ovarian carcinoma, chemotherapy.