Onkológia 3/2010

Súčasný technický pokrok v neurochirurgii a jeho vplyv na chirurgickú liečbu gliových nádorov mozgu

prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc., MUDr. Andrej Šteňo, MUDr. Miroslav Čík

Gliómy mozgu sú charakteristické infiltratívnym rastom s možným nálezom funkčného mozgového tkaniva vo vnútri tumoru. Hranice nádoru bývajú často neodlíšiteľné od zdravého mozgového tkaniva. Pri chirurgickom odstraňovaní tumorov rastúcich vo vnútri alebo v blízkosti elokventných oblastí mozgu hrozí ich poškodenie. Preto sú okrem predoperačnej identifikácie kortikálnych a subkortikálnych elokventných štruktúr dôležité aj precízna mikrochirurgická technika, neuronavigácia, metódy intraoperačného zobrazovania, elektrofyziologický neuromonitoring a operovanie pri vedomí. Použitím týchto metód je možné uspokojivo a bezpečne resekovať aj tumory, ktoré boli donedávna považované za neodstrániteľné.

Kľúčové slová: glióm, elokventné oblasti, neuromonitoring, „awake“ operácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current technological progress in neurosurgery and its impact on surgical treatment of glioma brain tumours

Brain gliomas are characterized by infiltrative growth, with possible finding of functional brain tissue within the tumor. Intraoperatively are glioma borders often indistinguishable from surrounding brain. Eloquent areas can be damaged during surgical removal of tumors near or within these areas. Therefore, in addition to preoperative identification of cortical and subcortical eloquent areas, meticulous microsurgical technique, neuronavigation, intraoperative imaging, neuromonitoring and awake surgery are necessary. Using these methods, satisfactory and safe resection of tumors previosly considered as unresectable is possible.

Keywords: Glioma, eloquent areas, neuromonitoring, awake surgery.