Onkológia 1/2016

Súčasné trendy v chirurgickej liečbe Wilmsovho nádoru

MUDr. Terézia Stančoková, MUDr. Pavel Bician, MUDr. Vladimír Baláž, PhD., MUDr. Ján Novotný, MUDr. Jozef Babeľa, MUDr. Július Janek, PhD., MUDr. Roman Koreň, PhD.

Cieľ: Hlavným cieľom tejto publikácie je prezentovať chirurgické riešenie rôznych nálezov, ktoré sa môžu vyskytnúť u detí s nefroblas tómom. Prípady: Autori prezentujú tri kazuistiky: 1. resekcia obličky pri jednostrannom nefroblastóme bez kontralaterálnej patológie, 2. resekcia retrohepatálnej dolnej dutej žily (VCI) s nefrektómiou pre nefroblastóm, 3. pravostranná nefrektómia s resekciou obličky pri bilaterálnom nefroblastóme s metastatickým postihnutím kostnej drene. Záver: Wilmsov nádor je vo väčšine prípadov lokalizovaný a jednostranný (88 %), v ojedinelých prípadoch je komplikovaný trombózou dolnej dutej žily (4 – 10 %), respektíve nádor postihuje obidve obličky (5 – 7 %). Aj tieto prípady je možné úspešne vyriešiť na pracovisku s dostatočnými skúsenosťami.

Kľúčové slová: Wilmsov nádor, nefroblastóm, nefrón šetriaca chirurgická liečba, jednostranný nefroblastóm, trombóza dolnej dutej žily

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in surgery of Wilms tumor

Purpose: The main objective of this publication is to highlight surgery different findings, which could occur in children with Wilms tumor. Cases: Authors present three cases: 1. partial nephrectomy in unilateral nephroblastoma without contralateral pathology, 2. retrohepatal inferior vena cava resection with nephrectomy due to nephroblastoma, 3. right nephrectomy with left partial nephrectomy in bilateral nephroblastoma with metastatic bone marrow involment. Conclusion: The most of nephroblastoma cases are localised and unilateral (88 %), some cases are complicated by the thrombosis of inferior vena cava (4 – 10 %) respectively they are bilateral (5 – 7 %). Although these cases can be successfully resolved in the workplace with sufficient experience.

Keywords: Wilms tumor, nephroblastoma, nephron sparing surgery, unilateral nephroblastoma, thrombosis of the inferior vena cava