Onkológia 3/2021

Súčasné trendy v chirurgickej liečbe nádorov hlavy a krku

Doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

V liečbe nádorov hlavy a krku došlo v poslednom období k zásadným zmenám. Pozorujeme pokles otvorených chirurgických výkonov ako primárnej liečby viacerých karcinómov hlavy a krku, najmä skvamocelulárnych karcinómov hrtana a hltana. Tieto zmeny sú v dôsledku zvyšujúceho sa významu minimálne invazívnych chirurgických techník (transorálnej laserovej mikrochirurgie a transorálnej robotickej chirurgie) a efektívnych nechirurgických liečebných modalít, akým je aj chemorádioterapia. Akokoľvek, klasické otvorené chirurgické výkony zostávajú iniciálnou liečebnou modalitou pri mnohých nádoroch ako tumory dutiny ústnej, slinných žliaz, štítnej žľazy, bázy lebky, sinonazálne tumory a kožné malignity s ich regionálnymi uzlinovými metastázami. Dôležitý podiel na otvorených chirurgických výkonoch predstavuje záchranná chirurgia po neúspešnej chemorádioterapii.

Kľúčové slová: karcinómy hlavy a krku, minimálne invazívna chirurgia, otvorené chirurgické prístupy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in surgery of head and neck cancer

The management of head and neck cancer has undergone a major paradigm shift during the past period. We have observed a decline in use of open surgery as the initial treatment for selected patients mostly with squamous cell carcinoma of the larynx and pharynx. These changes are due to an increasing role of minimally invasive surgical approaches (transoral laser microsurgery and transoral robotic surgery) and effective non-surgical treatment modalities, such as chemoradiotherapy. However, open surgery remains the optimal first-line treatment modality for many other tumors, including tumors of the oral cavity, sinonasal cavities, salivary and thyroid glands, skull base, and skin malignancies and their regional nodal metastasis. An important proportion of open surgery represents salvage surgery following unsuccessful chemoradiotherapy.

Keywords: head and neck cancer, minimally invasive surgery, open surgery