Onkológia 3/2006

Súčasné trendy externej rádioterapie v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Richard Hrubý, PhD.

Nemalobunkový karcinóm pľúc patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným novotvarom na svete. Lokálne a lokálnoregionálne metódy liečby majú pre túto formu karcinómu mimoriadny význam. Dominantné postavenie má rádioterapia, ktorou sa lieči až 60 % všetkých pacientov. Autor podáva prehľad o konvenčných a nekonvenčných zdrojoch žiarenia, predovšetkým o lineárnom urýchľovači, ktorý sa využíva v liečbe nemalobunkového karcinómu. Článok poskytuje základné informácie o konformnej rádioterapii, hodnotí frakcionačné režimy a dávky používané pre kuratívnu a paliatívnu rádioterapiu.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, zdroje žiarenia, konformná rádioterapia, frakcionačné režimy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT TRENDS OF THE EXTERNAL RADIOTHERAPY IN TREATMENT OF NON SMALL-CELL LUNG CANCER

Non-small cell lung cancer belongs to the most frequent malign cancer on the world. Local and loco - regional methods of therapy are for this form of cancer highly important. Dominant position has radiation therapy, which is treating 60 % of all patients. Author provides an overview about the conventional and nonconventional sources of radiation, mainly about linear accelerator, which is used in therapy of NSCLC. This article offers basic information about conventional radiotherapy; it evaluates the fractional modes and doses used for curative and palliative radiation therapy.

Keywords: non-small cell lung cancer, sources of radiation, conventional radiation therapy, fractional modes.