Onkológia 5/2013

Súčasné odporúčania v liečbe anémie u pacientov s nehematologickým nádorovým ochorením a anémie navodenej protinádorovou liečbou

MUDr. Štefánia Lišková

Anémia je veľmi častá komplikácia u pacientov s nádorovým ochorením a zároveň nepriaznivý prognostický faktor prežívania týchto pacientov. Jednou z možností ovplyvnenia anémie pri nádorovom ochorení je použitie erytropoézu stimulujúcich rastových faktorov (ESA). Ich použitie je však stále kontroverzné. Cieľom tohto článku je zamerať sa na využitie erytropoetínov v liečbe anémie u pacientov s nehematologickým nádorovým ochorením a protinádorovou liečbou navodenej anémie a bližšie rozobrať niektoré sporné otázky v súvislosti s touto liečbou.

Kľúčové slová: anémia, protinádorová liečba, chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current recommendations for the treatment of erythropoiesis-stimulating agents in the treatment of patients with non-hematologic cancer and cancer treatment-induced anemia

Anemia is a common complication in patients with malignancy and also a negative prognostic factor for survival. One of the possible treatment options of cancer-related anemia is the use of erythropoiesis-stimulating growth factors (ESA). However, use of these agents in patients with cancer has become controversial. The aim of this article is to focus on the use of erythropoiesis-stimulating growth factors in the treatment of anemia in patients with non-hematologic cancer and cancer treatement-induced anemia and discuss some of the more contentious issues in the context of this treatment.

Keywords: erythropoiesis-stimulating growth factors, anemia, chemotherapy.