Onkológia 4/2008

SÚČASNÁ KLASIFIKÁCIA A MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA NÁDOROV TROFOBLASTU

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., MUDr. Vladimír Šišovský, PhD., MUDr. Michal Palkovič, PhD., MUDr. Andrea Černá, PhD.

Gestačná trofoblastová choroba predstavuje rôznorodú skupinu chorôb, ktoré sú charakterizované rôznym stupňom proliferácie buniek trofoblastu. Autori prezentujú súčasnú klasifikáciu nádorov a nenádorových lézií trofoblastu, ich morfologickú a imunohistochemickú charakteristiku.

Kľúčové slová: nádory trofoblastu, WHO klasifikácia, imunohistochémia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RECENT CLASSIFICATION AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TROPHOBLASTIC NEOPLASMS

Gestational trophoblastic disease is a group of various diseases characterised by different level of trophoblastic proliferation. The authors present the most recent classification of trophoblastic neoplasms, their morphological and immunohistochemical characteristics.

Keywords: trophoblastic neoplasms, WHO classification, immunohistochemistry