Onkológia 4/2014

Stratégie použitia antimykotík v liečbe invazívnych mykotických infekcií onkologických pacientov

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Invazívne mykotické infekcie sa v onkológii vyskytujú v závislosti od rizikových faktorov a epidemiologickej situácie. Dostupnosť moderných antimykotík a diagnostických metód je samozrejmosťou na väčšine našich pracovísk. Použitie antimykotík u onkologických pacientov je možné profylakticky alebo v liečbe, pričom o stratégii použitia rozhodujú faktory typické pre jednotlivé pracoviská. V článku sa preberajú jednotlivé možnosti aplikácie stratégií vhodných pre rizikových onkologických pacientov.

Kľúčové slová: invazívne mykotické infekcie, antimykotiká, antimykotické stratégie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Strategy of use antifungals in the treatment of oncologic patients IFD

Invasive fungal infections are present in oncology setting according to risk factors and epidemiological situation. Modern antifungal drugs and diagnostic procedures are available in majority of our centers. The use of antifungals in cancer patients can be either prophylactic or therapeutic and there are typical factors for particular centers which define the strategy. Specific strategic applications for cancer patients at risk are discussed in this article.

Keywords: invasive fungal infections, antifungal, antimycotic strategies.