Onkológia 1/2006

Stav skríningu karcinómu prsníka a ďalšie možnosti rozvoja

MUDr. Vladimír Bella

Karcinóm prsníka ešte stále predstavuje najčastejšie nádorové ochorenie ženskej populácie. Incidencia karcinómu sa zvyšuje, ale mortalita znižuje. Najdôležitejšia pre zníženie mortality karcinómu prsníka je včasná diagnostika, hlavne skríning. Skríning je jedna z častí sekundárnej prevencie. Hoci mnohé štúdie o skríningu potvrdili zníženie mortality na karcinóm prsníka, sú v tejto oblasti stále mnohé kontroverzie. Publikované odporúčania pre skríning karcinómu prsníka sú veľmi odlišné.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, skríning, samovyšetrenie prsníkov, klinické vyšetrenie prsníkov, skríningová mamografia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MAMOGRAPHY – IMPORTANCE, POSSIBILITIES, CURRENT SCREENING SITUATION OF THE BREAST CANCER AND FUTHER

Breast cancer still remains the most frequent cancer in women population. Incidence of breast cancer is increasing, but mortality is decreasing. The most important for decreasing of breast cancer mortality is early diagnostic, especially screening. Screening is a form of secundary prevention. Although many screening studies have shown that mammography decreases of the breast cancer death, there are still many controversies. The published recommendations for the breast screening are sometimes very different.

Keywords: breast cancer, screening, self-breast examination, clinical breast examination, screening mammography.