Onkológia 1/2009

Správa zo schôdze výboru Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie a rádiofyziky

MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 15. 10. 2008

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť