Onkológia 5/2009

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, 30. 9. 2009; Správa zo schôdze výboru Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiológie a rádiofyziky 9. 9. 2009

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť