Onkológia 2/2009

Správa z odborného seminára: Skríning onkologických ochorení, Bratislava, 3. 10. 2008

MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Oliver Sadovský, CSc., MUDr. Alena Kállayová

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s kanceláriou WHO Slovensko zorganizovalo za účasti zahraničných odborníkov na pôde Ministerstva zdravotníctva odborný seminár venovaný príprave skríningu rakoviny krčka maternice, hrubého čreva a konečníka a prsníka. Seminár koordinoval doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc. Boli naň pozvaní experti WHO Europe Dr. Ahti Anttila z Fínska a Dr. Niels Hermann z Dánska. Seminára sa zúčastnili zástupcovia zdravotných poisťovní, MZ SR,WHO, gynekológovia, praktickí lekári, gastroenterológovia, onkológovia, cytológovia, rádiodiagnostici, mammológovia a epidemiológovia. Z podnetu MZ SR, WHO Slovensko a príslušných odborných spoločností boli poverení vypracovať nasledovné skríningové programy: MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Skríning rakoviny krčka maternice, MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.: Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, MUDr. Alena Kállayová a MUDr. Vladimír Bella, PhD.: Skríning rakoviny prsníka. Projekty skríningových programov boli vypracované v predstihu a poukázané zahraničným expertom WHO na pripomienkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť