Onkológia 1/2011

Správa z konferencie Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Peter Pichňa, CSc.

V dňoch 5. – 6. novembra 2010 sa v Bratislave uskutočnil 7. ročník konferencie Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít. Podujatie sa konalo pod záštitou Slovenskej onkologickej spoločnosti a Národného onkologického ústavu v Bratislave. Garantmi odborného programu boli MUDr. Tomáš Šálek a doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť