Onkológia 3/2008

SPRÁVA Z 13. CELOŠTÁTNEJ PRACOVNEJ KONFERENCIE SEKCAMA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 23. – 25. APRÍL 2008

MUDr. Vladimír Bella, PhD., MUDr. Dušan Malatin, CSc.

  1. – 25. apríla 2008 sa konala v Bratislave 13. celoštátna pracovná konferencia Sekcie pre karcinóm prsníka SOS (SEKCAMA) s medzinárodnou účasťou. Počas konferencie odzneli prednášky nielen popredných slovenských, ale i mnohých českých odborníkov z oblasti onkológie, ale aj z iných odborov súvisiacich s problematikou karcinómu prsníka. Účasť zo strany lekárskej verejnosti bola tradične veľká. Podujatie 23. 4. 2008 otvorilo satelitné sympózium firmy ASTRA Zeneca. Program 24. 4. 2008 začal slávnostným uvítaním MUDr. Tomáša Šáleka, riaditeľa Národného onkologického ústavu, doc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., riaditeľa Onkologického ústavu sv. Alžbety, doc. MUDr. Jozefa Mardiaka, CSc., predsedu Slovenkej lekárskej spoločnosti a MUDr. Vladimíra Bellu, PhD., predsedu SEKCAMA SOS SLS. Na konferencii bolo prezentovaných 25 odborných prednášok na témy z oblasti patológie, skríningu a včasnej diagnostiky karcinómu prsníka. Večer bol ukončený satelitným sympóziom firmy GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 25. 4. 2008 bolo prezentovaných 29 prednášok na témy z oblasti chirurgie, chemoterapie a varií. Na záver bolo satelitné sympózium firmy Cephalon. Kvôli rozsahu sú spomenuté len niektoré prednášky.
Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť