Onkológia 3/2007

SPRÁVA Z 12. CELOŠTÁTNEJ PRACOVNEJ KONFERENCIE SEKCAMA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 18. – 20. APRÍL 2007

MUDr. Vladimír Bella

V dňoch 18. až 20. apríla 2007 sa konala v Bratislave 12. Celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa konala v kultúrnom dome Istropolis. Podobne ako aj v minulých rokoch, aj tento rok boli 3 sympóziá a prednášky rozdelené do dvoch dní. Počas konferencie odzneli prednášky nielen popredných slovenských odborníkov, ale i zahraničných, hlavne českých, z oblasti onkológie, ale i z iných odborov týkajúcich sa karcinómu prsníka. Účasť zo strany lekárskej verejnosti bola tradične veľká. 18. 4. 2007 sa konalo satelitné sympózium firmy GlaxoSmithKline, 19. 4. 2007 bolo po slávnostnom uvítaní prezentovaných 22 odborných prednášok na témy z oblasti epidemiológie, diagnostiky a nových diagnostických metód. Večer bol ukončený satelitným sympóziom firmy Roche. 20. 4. 2007 bolo prezentovaných 29 prednášok na témy z oblasti chemoterapie, várií a na záver bolo satelitné sympózium firmy Novartis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť