Onkológia 1/2023

Spomienka na prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis