Onkológia 6/2022

Sledovanie pacientov so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku po kuratívnej liečbe

Doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD., doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Zdravotná starostlivosť o pacienta so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku nekončí kuratívnou liečbou s využitím jednej alebo viacerých modalít, ale nevyhnutne musí pokračovať aj ďalej. Sledovanie pacienta po kuratívnej liečbe má viaceré ciele, ktoré zahŕňajú hodnotenie odpovede na liečbu, identifikáciu a riešenie následkov po liečbe a včasné zistenie lokálnych a regionálnych recidív a ďalších malignít v oblasti hlavy a krku. Analyzovali sme odporúčania na frekvenciu kontrolných vyšetrení a ich obsah vrátane laboratórnych a zobrazovacích metód. Zostavili sme odporúčanie na sledovanie pacientov po kuratívnej liečbe karcinómu hlavy a krku, ktoré bolo pripomienkované Slovenskou kooperatívnou skupinou pre nádory hlavy a krku a odbornými spoločnosťami.

Kľúčové slová: skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku, sledovanie po liečbe

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Post-treatment follow-up of patients with head and neck squamous cell carcinoma

Head and neck squamous cell carcinoma patient management does not end up with the completion of curative treatment. The care must continue with post-treatment follow-up. The aim of the follow-up includes evaluation of treatment response, identification and management of treatment toxicity and early detection of local and regional recurrence and second primary tumors. Authors discuss the frequency of follow-up visits, the range of clinical examination, and recommendations for imaging and laboratory examinations during the follow-up. Authors propose the official guideline of follow-up after the curative treatment of head and neck squamous cell carcinoma patients endorsed by the Slovak Head and Neck Cancer Cooperative Group.

Keywords: head and neck squamous cell carcinoma, post-treatment follow-up