Onkológia 3/2014

Skríningové vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva

MUDr. Otília Osifová

Každoročne podľa štatistických údajov sa zvyšuje počet žien s novodiagnostikovaným ochorením na rakovinu prsníka. Správne organizovaný populačný skríning môže znížiť morbiditu a mortalitu chorých žien na rakovinu prsníka.

Kľúčové slová: rakovina prsníka, populačný skríning, mamografia, ultrasonografia, biopsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breast screening women in Slovakia as a challenge

According to statistics, the number of women with newly diagnosed breast cancer is increasing every year. Well-organized population screening may reduce morbidity and mortality from the disease.

Keywords: breast cancer, population screening, mammography, ultrasonography, biopsies.