Onkológia 1/2008

SKRÍNING KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU Z POHĽADU INVESTÍCIÍ A PRÍNOSU

MUDr. Rudolf Hrčka CSc.

Na populačný skríning kolorektálneho karcinómu (KRCa) bolo navrhnutých niekoľko metód. Najčastejšie je to test na okultné krvácnie v stolici (TOKS), digitálne vyšetrenie rekta, irigoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia a virtuálna kolonoskopia. Iba tri z uvedených metód, t. j. TOKS na guajakovom princípe, sigmoidoskopia a kolonoskopia, boli skúmané natoľko, aby si zaslúžili našu pozornosť aj z ekonomického hľadiska a z hľadiska širších súvislostí.

Kľúčové slová: skríning kolorektálneho krcinómu, test na okultné krvácanie, kolonoskopia, ekonomické zdravotnícke modely

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE COLORECTAL CARCINOMA SCREENING FROM THE HEALTH ECONOMIC MODELS POINT OF VIEW

Various modalities have been proposed for population screening in colorectal cancer, including faecal occult blood testing (FOBT), digital rectal examination, barium enema, flexible sigmoidoscopy, colonoscopy and virtual colonoscopy. Of these, only three tests (guaiac-based FOB test, flexible sigmoidoscopy and colonoscopy) have been studied sufficiently to warrant consideration also from economic and from the general conclusions point of view.

Keywords: colorectal carcinoma screening, faecal occult blood test, colonoscopy, health economic models