Onkológia 2/2007

SKRÍNING KARCINÓMU KRČKA MATERNICE

h.doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc

Autor v článku podáva informáciu o efektívnom skríningu karcinómu krčka maternice v severských štátoch Európy, kde majú najnižšiu incidenciu tohto ochorenia. Na základe informácií o pôvodcovi ochorenia, ktorým je ľudský papilomavírus (HPV) a vývoji ochorenia po invazívny karcinóm vysvetľuje princípy efektívneho algorytmu skríningového vyšetrenia. Na záver podáva informáciu o organizovaní skríningu na Slovensku v blízkej budúcnosti.

Kľúčové slová: skríning karcinómu krčka maternice, prevencia, HPV, karcinóm krčka maternice.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CERVICAL CANCER SCREENING

The author gives information about effective screening of cervix carcinoma in Nordic countires, which have the lowest incidence of this disease. Based on the information about the cause of the disease − HPV – and the transformation of the disease into invasive carcinoma, the author explains the principles of effective algorithm of screening examination. In conclusion the author gives information about organisation of screening in Slovakia in near future.

Keywords: screening of cervical cancer, prevention, HPV, carcinoma cervicis uteri.