Onkológia 1/2023

Škola onkológie

MUDr. Mária Rečková, PhD., prof. MUDr. Michal Mego, DrSC.

Kontinuálne vzdelávanie je nevyhnutný predpoklad kvality onkologickej starostlivosti. Predatestačná príprava sa realizuje vo forme špecializačného štúdia, ktoré je v súčasnosti na Slovensku akreditované v rámci Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Skúsenosť z praxe ukazuje, že reálne vzdelávanie atestantov v príprave je redukované na posledných 6 – 12 mesiacov pred špecializačnou skúškou. Absentuje štúdium pôvodných dát a príprava je redukovaná len na ich interpretáciu prostredníctvom medzinárodných guidelinov. Ďalším negatívom je absencia študijných pobytov na školiacom pracovisku, tak ako to bolo v minulosti, čo limituje možnosti štúdia hlavne pre lekárov v príprave z menších pracovísk a onkologických ambulancií.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis