Onkológia 4/2006

Sentinelová uzlina v praxi

MUDr. Vladimír Červinka, MUDr. Jiři Šiller, PhD., doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., MUDr. Lukáš Nechvátal, MUDr. Karel Šťastný, doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., MUDr. Eva Pavlíková, MUDr. Pavel Rothröckel, MUDr. Irena Vyhnálková

Rozhodujícím prognostickým faktorem přežití u žen s karcinomem prsu je axilární staging. význam sentinelové uzliny tkví ve stanovení přesného stagingu a eliminaci komplikací kompletní disekce axily. Autoři ve své práci uvádějí své pětileté praktické zkušenosti s detekcí sentinelové uzliny, uvádějí své výsledky před zavedením této metody do praxe, prezentují své současné výsledky a dotýkají se nejčastěji diskutovaných problémů detekce sentinelové uzliny jako je metoda barevného mapování, radionavigace a histopatologického hodnocení uzlin.

Kľúčové slová: sentinelová uzlina axilární, staging – metoda barevného mapování, radionavigační metoda, hodnocení histopatologie sentinelové uzliny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SENTINEL LYMPH NODE IN PRACTICE

Axillary lymph node staging is the most powerfull predictor of survival in breast cancer women. The benefit of this metod is an accurate staging assessment and elimination of the complications following axillary lymph node dissection. Authors present their practical five years experience with detection of sentinel lymph node, discuss metods of blue dye mapping, radionavigation and pathological assessment.

Keywords: sentinel lymph node axillary, staging – blue dye metod, radionavigation, pathological assessment of sentinel lymph node.