Onkológia 6/2008

SARKOMY MĚKKÝCH TKÁNÍ U ADOLESCENTŮ

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Sarkomy měkkých tkání patří mezi vzácné nádory, vyskytují se ve všech věkových skupinách. Je to heterogenní skupina se širokým spektrem histologických typů, rozdílné biologie a klinického chování. Strategie léčby se liší u dětí a dospělých. Adolescenti se sarkomy mohou být léčeni jak dětským, tak i dospělým onkologem. Rozhodnutí o místě léčby by mělo být vedeno v nejlepším zájmu pacienta.

Kľúčové slová: sarkomy měkkých tkání, adolescenti, věkově specifické problémy, klasifikace, staging, léčba, léčebné výsledky, perspektivy do budoucna

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SOFT TISSUE SARCOMAS IN CHILDRENS AND ADOLESCENTS

Soft tissue sarcomas are rare tumors, they may occur at any age. It is heterogenous group of different histology types, different biology and different clinical behavior. Different treatment strategy is used for childrens and adults. Adolescents with sarcomas could be managed by both pediatric and medical oncologists. Decision regarding location of treatment should be based on the best patient interest.

Keywords: soft tissue sarcomas, adolescents, age specific challenges, classification, staging, treatment, outcome, future perspectives