Onkológia 5/2012

Samoexpandabilný kovový biliárny stent pri zriedkavých benígnych striktúrach žlčovodov – dve kazuistiky

MUDr. Ján Kodaj, MUDr. Dagmar Martášková, MUDr. Juraj Váňa, MUDr. Jana Malíková

Perkutánna implantácia samoexpandabilných biliárnych kovových stentov je efektívna paliatívna metóda liečby obštrukčného ikteru pri malígnych obštrukciách žlčovodov. Pri liečbe obštrukčného ikteru na podklade benígnych striktúr žlčovodov sa uprednostňujú plastové stenty, resp. dlhodobá drenáž žlčovodov. Napriek tomu sa v samotnej praxi intervenčného rádiológa vyskytnú zriedkavé situácie, kedy bude uvažovať o kovovom biliárnom stentingu. V našom príspevku uvádzame dve kazuistiky nezvyčajných benígnych biliárnych obštrukcií, ktoré boli riešené implantáciou kovových biliárnych stentov.

Kľúčové slová: obštrukčný ikterus, striktúra žlčovodu, kovový stenting žlčovodov, echinokokóza pečene, resekcia pečene, funkčnosť biliárnych stentov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The percutaneous selfexpandable biliary metalic stent placement is an effective paliative therapy of the obstructive jaundice for malignant biliary obstruction. In the treatment of the obstructive jaundice for benign biliary obstruction are the plastic stents and, long therm biliary drainage respectively prefered. However, in the practice of interventional radiologist, there are very rare situations to take also metalic biliary stenting into consideration. In our presentation we are reporting two unusual cases of benign biliary obstruction solved by metalic biliary stent placement.

Keywords: obstructive jaundice, bile-duct stricture, metalic biliary stenting, liver echinococcosis, liver resection, biliary stenting patency.