Onkológia 4/2017

Rastové faktory leukocytov v onkológii

MUDr. Ivan Dekánek

Rastové faktory pre leukocyty sú dnes dôležitou súčasťou niektorých chemoterapeutických režimov, významne zjednodušujú zber periférnych kmeňových buniek (PKB) pred ich transplantáciou a pomáhajú rýchlejšie regenerovať myelopoézu po transplantácii PKB. Tento prehľadový článok má za cieľ podať stručné informácie o rastových faktoroch a prehľadne zhrnúť prípady, v ktorých je ich podá- vanie odporúčané.

Kľúčové slová: rastové faktory, indikácie, nádory, neutropénia, transplantácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Colony stimulating factors in oncology

Colony stimulating factors play an important role in some chemotherapy regimens, they facilitate peripheral stem cell collection and they accelerate myelopoiesis after hematopoietic stem cell transplantation. This review provides summarized information about colony stimulating factors and their recommended indications.

Keywords: colony stimulating factors, indications, cancers, neutropenia, transplantation