Onkológia 1/2010

Rádioterapia pľúcneho karcinómu

MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Rádioterapia má svoje nezastupiteľné miesto v liečbe pľúcneho karcinómu v kuratívnom aj paliatívnom zámere. V príspevku sa analyzuje jej postavenie pri nemalobunkovom a malobunkovom karcinóme pľúc.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, malobunkový karcinóm pľúc, rádioterapia, výsledky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of radiotherapy in lung cancer

Radiotherapy is one of the main treatment modalities in lung cancer, contributing to both its cure and palliation. The role of radiotherapy in non small cell and small cell lung cancer is discussed.

Keywords: non-small cell lung cancer, small cell lung cancer, radiotherapy, results