Onkológia 2/2012

Rádioterapia karcinómu prsníka

MUDr. Elena Bolješíková, CSc., MUDr. Andrea Ligačová

Rádioterapia je dôležitá súčasť komplexnej liečby karcinómu prsníka, redukuje lokálne recidívy o 20 % (po prsník zachovávajúcej operácii alebo po mastektómii), vedie k zníženiu 15-ročnej mortality na karcinóm prsníka o 5 %. Cieľové objemy rádioterapie je možné rozdeliť na celý prsník (WBI ± boost), na parciálny prsník (APBI), na hrudnú stenu a regionálne lymfatické uzliny. V príspevku sa analyzujú indikácie rádioterapie, radiačné techniky so zameraním na novšie trendy, hypofrakcionačné režimy rádioterapie, parciálne ožiarenie prsníka ako aj komplikácie.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, indikácie rádioterapie, radiačné objemy, nekonvenčné frakcionačné režimy, radiačné techniky, toxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy for breast cancer

Radiotherapy plays an important role in the treatment of breast carcinoma, reduces local recurrences about 20% (after breast conserving surgery or mastectomy), reduces 15 y mortality for cancer about 5%. The irradiation volumes can cover whole breast ± boost, partial breast, chest wall and regional lymph nodes. In contribution are analysed indications of radiotherapy, radiation techniques with focus on new trends, altered fractionation, partial breast irradiation and toxicity.

Keywords: breast cancer, indication of radiotherapy, treatment volumes, altered fractionation, radiation techniques, toxicity.