Onkológia 3/2006

Rádioterapia karcinómu prsníka

h. doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Neoddeliteľnou súčasťou multimodálnej liečby karcinómu prsníka je liečba žiarením. Rádioterapeutický manažment je veľmi komplexný a zložitý a neustále sa vyvíja. Menia sa indikácie liečby žiarením, technické vybavenie pracovísk aj radiačné techniky. Hlavným cieľom rádioterapie je dosiahnutie maximálne možnej lokoregionálnej kontroly ochorenia ako aj znižovanie nežiaducich účinkov liečby žiarením. Stále existuje množstvo otázok a problémov, ktoré zostávajú otvorené. Cieľom tohto príspevku je pokúsiť sa nájsť odpoveď na niektoré z nich a upozorniť na kontroverzie v tejto oblasti.

Kľúčové slová: nádor prsníka, štádium, indikácie rádioterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RADIOTHERAPY OF BREAST CANCER

Radiotherapy plays an important role in the treatment of breast carcinoma. Radiotherapeutic approach is complicated and still changing. Treatment strategy, radiation methods and equipment are developing. The main purpose of radiotherapy is to reach high local control and decrease side effects. But some questions still remain unresolved. The aim of our article is to point out some radiotherapeutic controversies on this field.

Keywords: breast cancer, stage, indication of radiotherapy.